Milka 120 лет
Победители
Имя Телефон Дата Участник Приз
Кристина Ш. +7 (***) *** 2100 23.02.2021
Кристина Ш.
+7 (***) *** 2100
23.02.2021
120 000 р. на свою вечеринку
120 000 р.
на свою вечеринку
Бубенщикова Ю. +7 (***) *** 6415 23.02.2021
Бубенщикова Ю.
+7 (***) *** 6415
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
А. +7 (***) *** 0304 23.02.2021
А.
+7 (***) *** 0304
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Елена К. +7 (***) *** 4552 23.02.2021
Елена К.
+7 (***) *** 4552
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Андреевич Ю. +7 (***) *** 4166 23.02.2021
Андреевич Ю.
+7 (***) *** 4166
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Евгения Н. +7 (***) *** 1323 23.02.2021
Евгения Н.
+7 (***) *** 1323
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Татьяна +7 (***) *** 3060 23.02.2021
Татьяна
+7 (***) *** 3060
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Олеговна Л. +7 (***) *** 2899 23.02.2021
Олеговна Л.
+7 (***) *** 2899
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Головченко А. +7 (***) *** 0980 23.02.2021
Головченко А.
+7 (***) *** 0980
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Вера С. +7 (***) *** 6964 23.02.2021
Вера С.
+7 (***) *** 6964
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Максим К. +7 (***) *** 9723 23.02.2021
Максим К.
+7 (***) *** 9723
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Регина Г. +7 (***) *** 8811 23.02.2021
Регина Г.
+7 (***) *** 8811
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Елена +7 (***) *** 9796 23.02.2021
Елена
+7 (***) *** 9796
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Катюша +7 (***) *** 8050 23.02.2021
Катюша
+7 (***) *** 8050
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Ф.Д.В. +7 (***) *** 0394 23.02.2021
Ф.Д.В.
+7 (***) *** 0394
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Б. А. +7 (***) *** 9834 23.02.2021
Б. А.
+7 (***) *** 9834
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Вадим А. +7 (***) *** 8244 23.02.2021
Вадим А.
+7 (***) *** 8244
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Рита М. +7 (***) *** 1595 23.02.2021
Рита М.
+7 (***) *** 1595
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Маргарита М. +7 (***) *** 6906 23.02.2021
Маргарита М.
+7 (***) *** 6906
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Иванна +7 (***) *** 9279 23.02.2021
Иванна
+7 (***) *** 9279
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Сергей С. +7 (***) *** 3248 23.02.2021
Сергей С.
+7 (***) *** 3248
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Светлана К. +7 (***) *** 4257 23.02.2021
Светлана К.
+7 (***) *** 4257
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Ф.Р З. +7 (***) *** 5197 23.02.2021
Ф.Р З.
+7 (***) *** 5197
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Лариса Ю. +7 (***) *** 3903 23.02.2021
Лариса Ю.
+7 (***) *** 3903
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Бодров В. +7 (***) *** 1809 23.02.2021
Бодров В.
+7 (***) *** 1809
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Илья П. +7 (***) *** 1540 23.02.2021
Илья П.
+7 (***) *** 1540
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
надежда К. +7 (***) *** 1232 23.02.2021
надежда К.
+7 (***) *** 1232
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Неля И. +7 (***) *** 2874 23.02.2021
Неля И.
+7 (***) *** 2874
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Сергей А. +7 (***) *** 6610 23.02.2021
Сергей А.
+7 (***) *** 6610
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Татьяна Г. +7 (***) *** 7897 23.02.2021
Татьяна Г.
+7 (***) *** 7897
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Анна К. +7 (***) *** 4325 23.02.2021
Анна К.
+7 (***) *** 4325
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Бердюгин И. +7 (***) *** 9692 23.02.2021
Бердюгин И.
+7 (***) *** 9692
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Надежда Г. +7 (***) *** 9067 23.02.2021
Надежда Г.
+7 (***) *** 9067
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Вадим М. +7 (***) *** 3594 23.02.2021
Вадим М.
+7 (***) *** 3594
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Ирина Д. +7 (***) *** 7476 23.02.2021
Ирина Д.
+7 (***) *** 7476
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Василий Н. +7 (***) *** 8922 23.02.2021
Василий Н.
+7 (***) *** 8922
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Мария Г. +7 (***) *** 1009 23.02.2021
Мария Г.
+7 (***) *** 1009
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Евгений В. +7 (***) *** 9485 23.02.2021
Евгений В.
+7 (***) *** 9485
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Александр Т. +7 (***) *** 1784 23.02.2021
Александр Т.
+7 (***) *** 1784
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Андрей М. +7 (***) *** 1518 23.02.2021
Андрей М.
+7 (***) *** 1518
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
в К. +7 (***) *** 1535 23.02.2021
в К.
+7 (***) *** 1535
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Т.С.А. +7 (***) *** 2168 23.02.2021
Т.С.А.
+7 (***) *** 2168
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
А.Ж.А. +7 (***) *** 2100 23.02.2021
А.Ж.А.
+7 (***) *** 2100
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Марина К. +7 (***) *** 1358 23.02.2021
Марина К.
+7 (***) *** 1358
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Бородин А. +7 (***) *** 7018 23.02.2021
Бородин А.
+7 (***) *** 7018
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Илона П. +7 (***) *** 4288 23.02.2021
Илона П.
+7 (***) *** 4288
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Александр М. +7 (***) *** 1970 23.02.2021
Александр М.
+7 (***) *** 1970
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Мелькина А. +7 (***) *** 6774 23.02.2021
Мелькина А.
+7 (***) *** 6774
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Антон К. +7 (***) *** 5475 23.02.2021
Антон К.
+7 (***) *** 5475
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
С.Д.Ю. +7 (***) *** 1360 23.02.2021
С.Д.Ю.
+7 (***) *** 1360
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Яруллин Ф. +7 (***) *** 1786 23.02.2021
Яруллин Ф.
+7 (***) *** 1786
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Стребкова Г. +7 (***) *** 3392 23.02.2021
Стребкова Г.
+7 (***) *** 3392
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Александр О. +7 (***) *** 7387 23.02.2021
Александр О.
+7 (***) *** 7387
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Сергей Ю. +7 (***) *** 5432 23.02.2021
Сергей Ю.
+7 (***) *** 5432
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Р.Е.В. +7 (***) *** 2390 23.02.2021
Р.Е.В.
+7 (***) *** 2390
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Анна В. +7 (***) *** 5200 23.02.2021
Анна В.
+7 (***) *** 5200
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Елена Л. +7 (***) *** 3540 23.02.2021
Елена Л.
+7 (***) *** 3540
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Юлия Г. +7 (***) *** 5985 23.02.2021
Юлия Г.
+7 (***) *** 5985
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Каракашьян +7 (***) *** 4024 23.02.2021
Каракашьян
+7 (***) *** 4024
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Виктор В. +7 (***) *** 1230 23.02.2021
Виктор В.
+7 (***) *** 1230
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток
Андрей +7 (***) *** 3206 23.02.2021
Андрей
+7 (***) *** 3206
23.02.2021
10 000 баллов на карту клуба Перекрёсток
10 000 баллов
на карту клуба Перекрёсток